Przecinek przed albowiem

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przed łącznikiem albowiem zawsze stawiamy przecinek.

Wynika to z tego, że wyraz ten wprowadza zdanie podrzędne (mówiące o przyczynie), a takie zdanie zawsze należy oddzielić od zdania nadrzędnego przecinkiem.

Często chodziła do kawiarni, albowiem lubiła zapach, jaki się tam unosił.