Przecinek przed bo

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Słowo bo zawsze poprzedzamy przecinkiem.

Nie oglądam telewizji, bo nie mam na to czasu.
Często chodziła do kawiarni, bo lubiła zapach, jaki się tam unosił.
Ma dobre oceny, bo przykłada się do nauki