Przecinek przed bo

Słowo bo zawsze poprzedzamy przecinkiem.

Nie oglądam telewizji, bo nie mam na to czasu.
Często chodziła do kawiarni, bo lubiła zapach, jaki się tam unosił.
Ma dobre oceny, bo przykłada się do nauki