Przecinek przed czy

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

W przypadku, gdy wyraz czy wprowadza zdanie składowe, należy postawić przed nim przecinek.

Nie wiem, czy będę mógł tam pojechać.
Nie powiedział, czy jutro będzie dzień wolny.

Jeśli zdanie złożone składa się z kilku zdań składowych i jedno z nich rozpoczyna się słowem czy, to zamykamy to zdanie przecinkiem.

Czy to się opłacało, okaże się za jakiś czas.

Jeśli słowo czy służy zestawieniu dwóch elementów (najczęściej przeciwstawnych) nie stawiamy przed nim przecinka.

Wolisz lato czy zimę?
Jedziesz na wakacje nad morze czy w góry?

Jeśli czy się powtarza, przecinkiem poprzedzamy drugi i każdy kolejny wyraz „czy” pełniący tę samą funkcję.

Nie wiem czy dziś jest wtorek, czy środa.
Napijesz się kawy czy herbaty, czy soku?

Jeśli jednak powtarzające się czy nie spełniają tej samej funkcji, w takim przypadku każde „czy” rozpatrujemy osobno stosując odpowiednią zasadę.

Spytał, czy chcę kupić buty modne czy wygodne.

Pierwsze „czy” wprowadza zdanie podrzędne, natomiast drugie łączy dwa przeciwstawne wyrazy.

W przypadku, kiedy trudno określić jaką funkcję pełni czy, a co za tym idzie, jaką zastosować regułę, stawiamy przed „czy” przecinek.

Powiedz, czy zostajesz w domu, czy nie.

Jeśli czy służy do wprowadzenia wtrącenia lub dopowiedzenia, poprzedzamy ten wyraz przecinkiem.

Nie miał ochoty iść na przyjęcie urodzinowe do Tomka, czy raczej nie widział sensu w tej wizycie, ponieważ ostatnio ich relacje się pogorszyły.

Takie wtrącenia charakteryzują się zastosowaniem połączeń: czy może, czy raczej, czy też