Przecinek przed dlaczego

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Zaimek dlaczego rozpoczyna zdanie składowe, dlatego należy poprzedzić je przecinkiem.

Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego tam jest przecinek.
Zapytał, dlaczego nie pójdzie z nim na mecz.

Jeśli w zdaniu złożonym po zdaniu składowym rozpoczynającym się od dlaczego znajduje się inne zdanie składowe, to zdanie z dlaczego zamykamy przecinkiem.

Dlaczego ten sprzęt nie działa, serwisanci nie potrafili wyjaśnić.
Wyjaśnienie, dlaczego nie było mnie na poprzednich zajęciach, może zapobiec problemom z zaliczeniem semestru.

Przed słowem dlaczego nie stawiamy przecinka, jeśli nie rozpoczyna ono zdania składowego, a więc wtedy, gdy nie ma po nim czasownika.

Powiedział, że nie przyjdzie, ale nie powiedział dlaczego.
Nie odzywa się do mnie już od kilku dni, chciałabym wiedzieć dlaczego.