Przecinek przed dlatego że

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Połączenie wyrazowe dlatego że jest połączeniem specyficznym, ponieważ miejsce, w którym powinien znaleźć się przecinek zależy wyłącznie od sensu zdania.

Generalnie przecinek mówi o tym, w którym miejscu nastąpi pauza podczas wypowiadania zdania z połączniem wyrazowym dlatego że.

Studiuję ten kierunek, dlatego że daje wiele możliwości.

„Dlatego że” można zastąpić wyrazem „bo” i nie zmieni to wydźwięku zdania.

Studiuję ten kierunek dlatego, że daje wiele możliwości.

Zaakcentowany jest wyraz „dlatego”; przed „dlatego” możemy dodać „właśnie” co nie zmieni intencji mówiącego, a podkreśli sens tej wypowiedzi.

Dlatego się spóźniłam, że musiałam zostać dłużej w pracy.