Przecinek przed gdzie

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Jeśli gdzie wprowadza zdanie składowe w zdaniu złożonym, poprzedzamy to słowo przecinkiem oraz zamykamy przecinkiem zdanie składowe rozpoczynające się wyrazem gdzie, jeśli nie jest ono ostatnim w zdaniu złożonym.

Stwierdził, że pójdzie, gdzie go nogi poniosą.
Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

W przypadku połącznia wyrazowego rozpoczynającego wtrącenie lub dopowiedzenie, takiego jak np. „tam gdzie”, przecinek stawiamy przed całym połączeniem.

Jadę na wakacje nad morze, tam gdzie rok temu byliście z dziećmi.

Zdarza się czasem, że wyrazy „tam” i „gdzie” sąsiadują ze sobą, jednak nie służą wprowadzeniu dopowiedzenia lub wtrącenia. W takiej sytuacji rozdzielamy te wyrazy przecinkiem.

Okulary, których szukasz leżą tam, gdzie je położyłeś.

Przykłady połączeń wyrazowych z gdzie to „rzadko gdzie”, „mało gdzie” (przecinkiem poprzedzamy całe połączenie).