Przecinek przed kiedy

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przecinek przed kiedy stawiamy, jeśli słowo to rozpoczyna zdanie składowe, które odpowiada na pytania „kiedy?”, „jak długo?” itp. Jeśli takie zdanie składowe nie jest ostatnim w zdaniu złożonym, to zamykamy je przecinkiem.

Kupiłem ten obraz, kiedy skończyłem studia.
Kiedy wrócił do domu, przypomniał sobie, że miał kupić chleb.

W sytuacji, gdy po wyrazie kiedy nie ma czasownika, a więc nie rozpoczyna on zdania składowego, nie poprzedzamy go przecinkiem.

Dostałem tę płytę w prezencie, ale sam już nie pamiętam kiedy.