Przecinek przed mimo iż

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

W przypadku połączenia mimo iż przecinkiem poprzedzamy całe połączenie, a nie sam wyraz „iż”.

Jeśli zdanie składowe rozpoczynające się od tego połączenia, nie jest ostatnim w zdaniu zlożonym, zamykamy to zdanie przecinkiem.

Lubili jeść, mimo iż byli bardzo chudzi.
Mimo iż bardzo interesował się lotnictwem, nigdy nie leciał samolotem.
Grał w siatkówkę, mimo iż nie był zbyt wysoki.