Przecinek przed niż

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przecinek przed niż stawia się, jeśli wyraz ten rozdziela zdania składowe zdania złożonego, a więc jeśli występuje po nim czasownik.

Zrobiliście więcej, niż chciałem, żeby zostało zrobione.
Łatwiej jest nauczyć się teorii względności niż zrozumieć kobiety.

Przecinka nie stawia się jednak jeśli niż służy do połączenia elementów zdania pojedynczego.

Łatwiej jest zrozumieć teorię względności niż kobiety.
Był wyższy niż jego koledzy.
Alkoholu nie można sprzedawać osobom, które mają mniej niż osiemnaście lat.