Przecinek przed podczas gdy

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przecinek stawiamy zawsze przed całym połączeniem wyrazowym podczas gdy, nie zaś przed samym gdy.

Jeśli zdanie składowe rozpoczynające się od tego połączenia, nie jest ostatnim w zdaniu składowym, zamykamy to zdanie przecinkiem.

Ty dopiero zaczynasz studia, podczas gdy większość twoich rówieśników już je kończy.
Podczas gdy ona jeszcze smacznie spała, on już wychodził do pracy.