Przecinek przed pomimo iż

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przecinek stawiamy zawsze przed całym połączeniem wyrazowym pomimo iż, nie zaś przed samym „iż”.

Jeśli zdanie składowe rozpoczynające się od tego połączenia, nie jest ostatnim w zdaniu składowym, kończymy to zdanie przecinkiem.

Strzelił gola, pomimo iż nie grał zbyt dobrze.
Pomimo iż była zła pogoda, poszli z psem na spacer.