Przecinek przed pomimo że

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Przecinek stawiamy zawsze przed całym połączeniem wyrazowym pomimo że, nie zaś przed samym „że”.

Jeśli zdanie składowe rozpoczynające się od tego połączenia, nie jest ostatnim w zdaniu składowym, kończymy to zdanie przecinkiem.

Kupiła sukienkę, pomimo że była na nią za mała.
Pomimo że bardzo się różnili, byli najlepszymi przyjaciółmi.