Przecinek przed ponieważ

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Spójnik ponieważ wprowadza zdanie składowe i dlatego zawsze poprzedzamy go przecinkiem.

Jeśli zdanie składowe rozpoczynające się słowem ponieważ, nie jest ostatnim w zdaniu składowym, zamykamy to zdanie przecinkiem.

Spóźniłem się, ponieważ musiałem pomóc mamie przed wyjściem z domu.
Ponieważ był piątek, wieczór mógł spędzić w barze.