Przecinek przed tylko że

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

W przypadku połączenia tylko że zwykle przecinkiem poprzedzamy całe to połączenie. Jest tak w sytuacji, gdy możemy zastąpić to połączenie słowem "ale" bez większych zmian sensu zdania.

Chciałem ją zaprosić na kawę, tylko że nie wiedziałem jak.
Marzyła o takiej pracy jak ta, tylko że nie miała wymaganego doświadczenia, więc uważała, że aplikowanie na to stanowisko jest bez sensu.
Chciała kupić mu w prezencie książkę, tylko że księgarnia była już zamknięta.

Jeśli wyrazy tylko i że stoją obok siebie, ale są elementami dwóch różnych zdań składowych, oddzielamy je przecinkiem.

Szkoda tylko, że nikt mnie nie uprzedził.
Chciał powiedzieć tylko, że bardzo podobało mu się przedstawienie.

W przypadku wątpliwości, czy przecinkiem poprzedzić całe połączenie, czy jedynie „że”, warto spróbować zastąpić połączenie tylko że słowem „ale”. Jeśli sens zdania zostanie zachowany, przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, jeśli natomiast zdanie będzie brzmiało co najmniej dziwnie, przecinkiem należy poprzedzić wyraz że.

Innym sposobem na zlokalizowanie przecinka, jest określenie, w którym miejscu zrobilibyśmy pauzę podczas wypowiadania zdania z tylko że - przerwa robiona jest w miejscu, w którym stoi przecinek.

Zaśmiała się, tylko że to nie było do niego.

Zaśmiała się, ale to nie było do niego. = Zaśmiała się do kogoś innego.

Zaśmiała się tylko, że to nie było do niego.

Zaśmiała się mówiąc, że to, co mówiła prędzej było skierowane do kogoś innego.