Przecinek przed więc

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Wyraz więc łączy zdania składowe, opisujące ciąg przyczynowo skutkowy, dlatego zdanie, które zawiera ten wyraz należy poprzedzić przecinkiem.

Należy pamiętać, że przecinek nie zawsze znajdzie się bezpośrednio przed więc.

Zaspał, więc nie zdążył zjeść śniadania.
Nie było go w szkole, nie wiedział więc o kartkówce z matematyki.
Była ładna pogoda, więc poszli na spacer.
Była ładna pogoda, poszli więc na spacer.

Jeśli zdania opisujące przyczynę i skutek nie będą tworzyły zdania złożonego, a będą samodzielnymi zdaniami oddzielonymi kropką, przecinka przed „więc” nie stawiamy.

Była ładna pogoda. Poszli więc na spacer.

W przypadku połączeń wyrazowych z więc (np. a więc, tak więc) przecinkiem poprzedzamy całe połączenie, a nie tylko wyraz „więc”.

Nie było go na zebraniu, a więc nie wiedział, że wszystkim przyznano premie.
Spóźnił się na pociąg, tak więc musiał poczekać na kolejny.
Ciężko pracowałem cały rok, tak więc urlop mi się należy.

Jeśli mamy do czynienia z zastosowaniem wyrazu więc, gdzie nie wiąże on zdań składowych opisujących przyczynę i skutek i nie wprowadza dopowiedzenia lub wtrącenia, bądź nie stoi po wtrąceniu nie poprzedzamy go przecinkiem.

No więc, z czym do mnie przychodzisz?
A więc, możemy zaczynać.