Przecinek przed zatem

Copyright © 2016 Przecinekprzed.pl

Słowo zatem, podobnie jak więc, łączy dwa zdania składowe, opisujące ciąg przyczynowo skutkowy. Zdanie, zawierające wyraz zatem należy poprzedzić przecinkiem.

Warto pamiętać, że nie zawsze przecinek znajdzie się bezpośrednio przed zatem.

Dziś jeździł rowerem, zatem jutro pójdzie pobiegać.
Pracował dużo, powinien zatem otrzymać premię.

Jeśli zdania opisujące przyczynę i skutek nie będą tworzyły zdania złożonego, a będą samodzielnymi zdaniami oddzielonymi kropką, przecinka przed „zatem” nie stawiamy.

Zapomniał pracy domowej. Musiał zatem ponieść konsekwencje swojego zapominalstwa.